Velkommen

Oslo Storbymenighet ble en selvstendig menighet i januar 1994. Vår visjon er å være en flerkulturell menighet. Vi ønsker at menigheten skal speile byens mangfold.

I Oslo Storbymenighet sier vi at "Vi ønsker å leve menighet." , eller at vi vil " følge Jesus". Vi tror at Jesus er Guds sønn, og at han viser oss mennesker hvem Gud er. Når Jesus kaller oss kaller oss til å følge ham, handler det om hvordan vi lever våre liv. Det handler om alle de små og store begivenhetene og valgene i våre liv. Det handler om relasjonene mine og om hvordan jeg prioriterer min tid og mine penger. Å følge Jesus er ikke noe vi gjør hver for oss. Det gjør vi sammen med de andre kristne. Derfor trenger vi menigheten og hverandre. Vi trenger å hjelpe hverandre til å finne ut hvordan jeg og vi kan følge Jesus i mitt og i våre liv. 

Velkommen

Velkommen til fellesskap

Oslo Storbymenighet feirer gudstjeneste annenhver søndag. Foruten gudstjenester inviteres du til å være med i et husfelleskap. Et husfellesskap består av 4-10 personer som jevnlig samles hjemme hos hverandre. Vi tror at vi trenger både det store og det lille fellesskapet.

 

Powered by Cornerstone