Bli giver

Menighetens økonomi er basert på frivillige gaver. Ønsker du å støtte arbeidet i Oslo Storbymenighet eller misjonsarbeidet vi bidrar i gjennom Frikirkens internasjonale arbeid, VIPPS til 127424 (merk "menighet" eller "misjon") eller sett penger inn på vår konto 8220 02 86436.

Hvis du ønsker å bli fast giver til menigheten, kontakt oss på oslostorbymenighet@frikirken.no. Faste givere gir forutsigbarhet for budsjettering og daglig drift. 

TAKK! 

Vinduet møter ikke minimumskravene for å fungere
  • Gruppen "Oslo Storbymenighet" #172440 har ikke epostadresse. Vennligst rediger gruppen og legg til minst én epost.
Powered by Cornerstone