Bli giver

Menighetens økonomi er basert på frivillige gaver. Ønsker du å støtte arbeidet i Oslo Storbymenighet eller misjonsarbeidet vi bidrar i gjennom Frikirkens internasjonale arbeid, VIPPS til 127424 (merk "menighet" eller "misjon") eller sett penger inn på vår konto 8220 02 86436.

Hvis du ønsker å bli fast giver til menigheten, kontakt oss på oslostorbymenighet@frikirken.no. Faste givere gir forutsigbarhet for budsjettering og daglig drift. 

TAKK! 

Gaver til menigheten Budsjett:0,00Samlet inn:500,00
Beløp:
NOK
Betalingsmetode
Powered by Cornerstone