Oslo Storbymenighet

Hvem er vi?

Vi er en flerkulturell menighet som tar Bibelens ord på alvor når det i Galaterne 3, 28 står: "Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann eller kvinne. Dere er alle èn i Jesus Kristus."

Vi vil leve menighet, og forkynne evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi nærvær i ord og handling. Vi ønsker å ære en evangeliserende menighet. 

Å leve menighet handler først og fremst om relasjoner. Vi prioriterer derfor relasjoner og ikke aktiviteter.

Vi har norsk som felles språk, men der forståelsen er internasjonal.

Mer om oss

Hvor er vi?

Vi feirer gudstjenster annenhver søndag i Eilert Sundt gate 37, en sidegate til Bogstadveien, ikke langt fra Uranineborg kirke. Vi leier lokalene til den tyske kirken i Oslo. Gudstjenestene begynner vanligvis kl. 12.00, og varer halvannen time. Bli gjerne med! Se kalenderen for program og videre informasjon.

Ring (47 46 94 96) eller mail (oslostorbymenighet@frikirken.no) hvis du ønsker kontakt.

 

husfellesskap, høre til, Vokse
Lytt her
"Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke" (Matt 23,37-39) "Jeg hadde svar for dem som ikke spurte, jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Jeg sa "her er jeg! Her er jeg!" til et folk som ikke kalte på mitt navn. Hele dagen rakte jeg hendene ut til et trassig folk som gikk fram etter sine egne tanker. (Jes 65,1-2)
Lytt her
Vi blir frista av så mye. Og Jesus ble også fristet. Hva kan vi lære av ham i møte med fristelsene han møtte? Vi spurte Anna Hørte og Farzad Azizi, og de delte med oss av sine betraktninger om teksten og livet. Leila Hatami har oversatt Farzads tekst til norsk.
Lytt her
I dag er det Kristi Forklarelsesdag. Merkelig navn på en søndag? Denne dagen blir det forklart disiplene hvem Jesus er. Og det er ingen TED-talk eller dokumentar, eller undervisning Jesus gir dem. Nei, de skal få oppleve noe helt annet som forklarer hvem Jesus er. Først tar han dem med opp på fjellet.
Lytt her
Powered by Cornerstone