Oslo Storbymenighet

Hvem er vi?

Vi er en flerkulturell menighet som tar Bibelens ord på alvor når det i Galaterne 3, 28 står: "Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann eller kvinne. Dere er alle èn i Jesus Kristus."

Vi vil leve menighet, og forkynne evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi nærvær i ord og handling. Vi ønsker å ære en evangeliserende menighet. 

Å leve menighet handler først og fremst om relasjoner. Vi prioriterer derfor relasjoner og ikke aktiviteter.

Vi har norsk som felles språk, men der forståelsen er internasjonal.

Mer om oss

Hvor er vi?

Fra 12.mars følger vi Folkehelseinstituttes retningslinjer for å forhindre spredning av Corona-viruset, og dermed møtes vi ikke fysisk til husfellesskap og gudstjenester. Vi har i stedet fellesskap ved å holde kontakt på telefon og sosiale medier, og legger ut forkynnelse på menighetens Facebookside. Ring (47 46 94 96) eller mail (oslostorbymenighet@frikirken.no) hvis du ønsker kontakt.

Når Folkehelseinstituttet åpner opp for at vi kan møtes i større grupper, vil vi feire gudstjenster annenhver søndag i Eilert Sundt gate 37, en sidegate til Bogstadveien, ikke langt fra Uranineborg kirke. Vi leier lokalene til den tyske kirken i Oslo. Gudstjenestene begynner vanligvis kl. 12.00, og varer halvannen time. 

Menighetens kontor ligger i Ebbells gate 1, en sidegate til Storgata, like ved Gunerius. Vi har kontorfellesskap med KIA, Kristent interkulturelt arbeid.

 

Kommende hendelser

Innsamling til stolheis

Vi har kommet over 22000, et stykke igjen. Nå er heisen montert og fungerer. Vi greier å legge ut vår del av kostnaden, men det hadde vært bra om vi greide å holde dette prosjektet utenfor driftsbudsjettet vårt. Vi får holde liv i innsamlingen en stund til.

         Bilde

Vi blir frista av så mye. Og Jesus ble også fristet. Hva kan vi lære av ham i møte med fristelsene han møtte? Vi spurte Anna Hørte og Farzad Azizi, og de delte med oss av sine betraktninger om teksten og livet. Leila Hatami har oversatt Farzads tekst til norsk.
Lytt her
I dag er det Kristi Forklarelsesdag. Merkelig navn på en søndag? Denne dagen blir det forklart disiplene hvem Jesus er. Og det er ingen TED-talk eller dokumentar, eller undervisning Jesus gir dem. Nei, de skal få oppleve noe helt annet som forklarer hvem Jesus er. Først tar han dem med opp på fjellet.
Lytt her
Vi trenger å bli sett på dypere plan enn det synlige. Det ser i fortellingen om når Jesus møter en lam mann som heises ned foran ham.
Lytt her
Powered by Cornerstone