Kontakt oss
Gudstjenester
Alle gudstjenestene feires i Eilert Sundts gate 37 i lokalene til den tyske menigheten i Oslo. Kirken ligger bak slottet i en villa ikke langt fra Uranienborg kirke, vegg i vegg med Saga hotell.

Menighetens kontor 
ligger i Ebbells gate 1 i 4.etasje og er betjent av pastor Gunnar Johnsen.
Adresse: Ebbells gate 1, 0183 Oslo
Telefon: 46 78 56 10
E-post: oslostorbymenighet@frikirken.no

Viktige navn og telefonnummer:
Pastor: 
Gunnar Johnsen t: 91 75 99 58

Eldsteråd:
Else Marie Standal t: 99 16 99 16
Øyvind Nordli t: 95 15 69 29

Leder husfellesskapsteam:
Øyvind Nordli t: 95 15 69 29

Leder barneteam
Torunn Flå Nohre t: 48 22 23 66

Leder gudstjenesteteam:
Heidi Zangi: 93 05 45 17

Kontaktperson lovsang:
Mette Kristensen: 45 22 16 96
 
Kontonummer og givertjeneste:
Innbetalinger og gaver overføres menighetens konto: 8220 02 86436.
19. januar 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Frikirken Powered by Agrando