Lørdag 29 september kl. 10-16 arrangerer vi seminar for innvandrere som ønsker å bearbeide eget liv, indre sår og vonde erfaringer. Seminarholder er Torleif Elgvin. Seminaret tolkes til farsi. Kontakt oss for mer informasjon.

Les mer..

Søndag 16 september kl. 12 feirer vi gudstjeneste. Teksten er fra salme 139, 1-16. Forkynner er Gunnar Johnsen. Det er nattverd og kirkekaffe.

Les mer..

1 februar ble Mozhgan Rad ansatt i en 50% stilling som innvandrerkonsulent. Mozhgan har et særskilt ansvar for arbeidet overfor de farsispråklige menigheten er i kontakt med. Stillingen innebærer også en generell styrking av menighetens flerkuturelle arbeid.

Les mer..

Vi holder til i Eilert Sundts gate 37, i lokalen til den tyske menigheten i Oslo: Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache in Norwegen. Kirken ligger i en villa ikke langt fra Uranienborg kirke, vegg i vegg med Saga hotell.

Les mer..
Kalender

20. september 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Frikirken Powered by Agrando