Skjærtorsdag samles vi til påskemåltid i to hjem kl. 19. Vi spiser sammen, samtaler om dagnes tekst og feirer nattverd. Ønsker du å være med kontakter du pastor på telefon 467 85 610.

Les mer..

1 februar ble Mozhgan Rad ansatt i en 50% stilling som innvandrerkonsulent. Mozhgan har et særskilt ansvar for arbeidet overfor de farsispråklige menigheten er i kontakt med. Stillingen innebærer også en generell styrking av menighetens flerkuturelle arbeid.

Les mer..

Våren 2017 til og med våren 2018 er Storbymenigheten med på prosjekt Misjonale Menigheter.

Les mer..

Vi holder til i Eilert Sundts gate 37, i lokalen til den tyske menigheten i Oslo: Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache in Norwegen. Kirken ligger i en villa ikke langt fra Uranienborg kirke, vegg i vegg med Saga hotell.

Les mer..
Kalender

23. mars 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Frikirken Powered by Agrando